ВИХОВНА РОБОТА ШКОЛИ

Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально – виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України, у розбудову держави.
Методична тема виховної роботи, над вирішенням якої працює педагогічний колектив школи є«Формування в учнів загальнолюдських цінностей, національно-патріотичної свідомості, любові до України ”
В школі сформувалися певні ритуали шкільного життя: робота краєзнавчого центру, екологічні та благодійні акції, дні самоврядування, дні здоров‘я, шкільні тематичні лінійки. Створено власний гімн, який використовується під час різних урочистостей.
Творче кредо педагогів школи склалося під впливом ідей та заповідей видатного педагога, нашого земляка О. А. Захаренка: «Поспішаймо робити добро. Духовне добро. Воно стократ цінніше від матеріального. Повторімося в наших вихованцях прекрасними рисами національної культури, патріотичним духом до свого народу, любові до вищої якості людини – творчості». Цим величним ідея підпорядкована діяльність виховної системи школи.
Реалізовуючи виховну мету педагогічний колектив Тимошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів враховує духовно-моральний стан суспільства, в якому останнім часом спостерігається деформація системи цінностей. Саме вирішення цих проблем визначає мету навчально-виховної роботи педагогічного колективу, спрямовану не лише на навчання і виховання, але й соціалізацію школяра, формування його життєвої компетентності, розвиток соціально-значимих якостей особистості. Виховна робота в школі ґрунтується на науково-правовій базі, яку складають Загальна декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, Конституція України, Закони України “Про загальну середню освіту”, державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття”, програма“Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів” та відповідні регіональні програми. Вона узгоджується з державними документами про реформування сучасної освіти в Україні.
Мета виховної роботи полягає в органічному поєднанні навчання і виховання, підпорядкуванні організації та змісту освіти завданням формування цілісної та всебічної розвиненої особистості, перетворенні моральних та духовних цінностей на важливий чинник виховання підростаючого покоління, відродження духовності українського народу, його менталітету. Ця мета передбачає розв’язання цілого комплексу взаємопов’язаних між собою завдань. Насамперед, це виховання учнів школи у тій системі ціннісних орієнтацій та соціальних нормативів, які визначають поступ людської цивілізації у третьому тисячолітті. Для цього необхідно створити умови для безперервного виховання засобами позакласної та позашкільної роботи, залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі діагностики його природних нахилів та здібностей.
В основу виховної роботи школи покладена концепція особистісно орієнтованого виховання та педагогіка і психологія життєтворчості, які передбачають активне залучення школярів до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, глибокої поваги і взаєморозуміння.
Важливу роль у реалізації завдання підготовки підростаючого покоління до самостійного життя відводиться класному керівнику – найближчому наставнику учнів. Адже саме класний керівник допомагає дитині визначитися в цьому складному світі, навчитися реально оцінювати себе і свої можливості, стати соціально активною особистістю в колективі, суспільстві, яка буде здатна на сві вибір життєвої позиції. Тому в нашій школі надзвичайно актуально стоїть питання методичної роботи з класними керівниками.
Чільне місце у системі виховної діяльності школи посідає управління виховним процесом. У нашій школі це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, творча співдружність, залучення учнівського самоврядування тобто чітке розподілення праці та встановлення функціональної залежності між усіма виховними підсистемами.
Система організації виховної роботи передбачає реалізацію її завдань для досягнення визначеної мети за певними тематичними напрямами:

 • патріотичне виховання;
 • громадянське виховання;
 • родинне виховання;
 • моральне виховання в аспекті національного;
 • художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості;
 • екологічне та трудове виховання;
 • формування здорового способу життя;
 • правове виховання.

/Files/images/materali_do_stornok/naprjamki.png

ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 1. Виховувати в учнів повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки.
 2. Посилити роботу щодо безпеки життєдіяльності учнів у школі та в навколишньому середовищі, профілактики негативних проявів серед молоді.
 3. Виховувати в школярів любов до свого народу, його мови, звичаїв та традицій.
 4. Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовоювідповідальністю, окремими статтями кримінального кодексу.
 5. Виховувати в учнів любов до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливе ставлення до шкільного майна.
 6. Зміцнювати здоров’я дітей, сприяти сумлінному ставленню до уроків фізкультури, ранкової зарядки.
 7. Зміцнювати трудову дисципліну на уроках та під час перерв.
 8. Продовжувати працювати над згуртуванням дитячих колективів, сумлінним виконання учнями своїх доручень.
 9. Покращити роботу з категорійними дітьми.
 10. Вдосконалювати роботу учнівського самоврядування школи.
Кiлькiсть переглядiв: 490

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Тимошівська філія І ступеня імені Кароля Шимановського комунального закладу "Кам'янський ліцей №1 Кам'янської міської ради Черкаської області"

Адреса: Черкаська область, Кам’янський район, с.Тимошівка,

вул. Героїв Майдану 16
Поштовий індекс: 20815
Телефон: (04732) 92–2–40
E-mail: Shumanovskiy@ukr.net

Дата останньої зміни 22 Травня 2021

Цей сайт безкоштовний!